Hrvatski English Русский Italiano Español Française
 • Pokupski bazen

  • DIVLJA SVINJA
  • vepar tijekom cijele godine, dočekom na čeki

   

  -.--.--.--.-

   

   

  -.--.-

  • skupni lov prigonom u vremenu od 01.10. do 31.01.
  • otvoreno, nizinsko, šumovito lovište površine 8183 ha
  • mogućnost smještaja u lovačkim kućama u neposrednoj blizini lovišta te u privatnom smještaju, kao i u hotelima u neposrednoj blizini lovišta
  • mogućnost organizacije skupng lova uz tzv. paušalnu cijenu od 350 eura po osobi, a u što je uključena potpuna organizacija lova, doručak i ručak, te sve ostale lovne organizacijske aktivnosti

   

   

  Cjenik

  -.--.-

   
 • ZANIMLJIVOSTI
  Republika Hrvatska je jedinstven prirodni prostor u kojem je na malom prostoru zastupljena tolika prirodna raznolikost u čudesnom spoju Sredozemlja, Alpa i Panonije. Hrvatska je zemlje bogate lovačke tradicije, atraktivnih lovnih područja i raznolike divljači.

  Hrvatska je jedno od rijetkih mjesta na starom kontinentu, gdje obitavaju sva tri velika europska predatora: medvjed, vuk i ris.

  Lovište Podunavlje-Podravlje je osnovano davne 1697. godine kada je princ Eugen Savojski dobio posjede od cara Leopolda I. Lovište Zelendvor je osnovano 1870. godine kada je grof Marko Bombelles dopremio veću količinu fazanske divljači iz južne Moravske.

2011. Croatia-hunting.com   Fotografije su preuzete iz kataloga poduzeća "Hrvatske šume" te sa stranice agencije "J&P agent" u svezi čega izražavamo posebnu zahvalnost.