Hrvatski English Русский Italiano Español Française
 • Uvjeti i organizacija

  OPĆI UVJETI POSLOVANJA

  Poštovani, dopustite nam da vas upoznamo s općim uvjetima poslovanja. 

  1. Rezervacija lova

  Potvrda rezervacije lova – Rezervaciju lova smatramo potvrđenom tek po zaprimljenom i potpisanom “ Ugovor o lovu “ i uplaćenoj organizacijskoj taksi i akontaciji ( min 30 % vrijednosti lovnog aranžmana ).

  2. Tijek lova  

  Lovni gost je dužan uza se nositi osobne dokumente, imati valjanu lovačku dozvolu i oružni list te se ponašati sukladno sa lovačkim zakonima zemlje u kojoj lovi. U pratnji vodiča gost će izvršiti odstrjel tek po odobrenju vodiča, ili u iznimnim prilikama kada je gost bez pratnje, lovit će samo u skladu s uputstvima vođe lova. 

  3. Obračun usluga u lovu

  Obračun usluga u lovu izvršit će se neposredno po završetku Vašeg lova na obrascu   “ Lovni protokol “ koji će biti osnovni temelj za izradu računa. Lovni protokol ispunjava zakupnik lovišta u prisustvu lovca na hrvatskom, engleskom ili njemačkom jeziku, a njegovu vjerodostojnost potvrđuju potpisom. Reklamacije se uvažavaju samo ako su pismeno unesene u lovni protokol i potpisane od zakupnika lovišta i lovnog gosta.

  4. Obveze agencije kao organizatora putovanja i posrednika

  Ugovor o lovu – potpisom ovog ugovora lovna agencija se obvezuje pribaviti lovnom gostu skup usluga od smještaja, prijevoza, putnih osiguranja, odstrjela i ostalih usluga, a lovni gost se obvezuje platiti lovnoj agenciji za taj aranžman predviđenu cijenu.Izdavanje potvrdu o putovanju – vaucher / pozivnicu, prilikom sklapanja “ Ugovora o lovu “. Vaucher sadrži osobne podatke o gostu, datum izdavanja i sve usluge koje gost planira koristiti.Zaštita prava i interesa lovnog gosta – lovna agencija je dužna lovnom gostu dati usluge navedene u ugovoru ili vaucheru te se brinuti o pravima i interesima lovnog gosta u skladu s dobrim poslovnim običajima u ovoj oblasti. Lovna agencija obavijestit će gosta o svim formalnostima važnim za putovanje, vizama, rasporedu letova i sl. te izvršiti rezervacije ako gost to zatraži.

  5. Obveze lovnog gosta

  Odgovornost gosta za nanesenu štetu – lovni gost odgovara za štetu što ju nanese organizatoru putovanja neizvršavanjem obveza koje za njega proizlaze iz Lovnog ugovora i odredaba Zakona o turizmu.Obveza pridržavanja lovnih zakona i uzanci – lovni gost dužan je pridržavati se lovnih zakona i uzanci zemlje u kojoj lovi i snosi sve troškove nepridržavanja tih zakona.

  6. Posebna prava i obveze lovne agencije i gosta

  Da bi rezervacija termina bila potvrđena, potrebno je uplatiti predujam od minimalno 30% fiksnih troškova putova, nakon potpisa Lovnog ugovora, ukoliko drugačije nije dogovoreno. Ostatak iznosa mora biti uplaćen ne kasnije od 60 dana prije početka putovanja. U slučaju zakašnjenja s plaćanjem zaračunavaju se zakonske zatezne kamate. Pri potvrdi rezervacije putovanja šaljemo lovnom gostu Plan putovanja sa svim ugovorenim uslugama.

  7. Otkaz putovanja

  Ukoliko otkažete putovanje do 90 dana od početka, odobravamo povrat uplaćenih sredstava umanjen za agencijsku uslugu. Za otkaz do 60 dana od početka putovanja odobravamo povrat od 50% uplate umanjen za agencijsku uslugu, a za manje od 60 dana zadržavamo predujam te zadržavamo pravo otkaza putovanja ukoliko nastupe izvanredne okolnosti koje se nije moglo predvidjeti ili na njih utjecati. 

  8. Promjena ugovorene cijene i izmjene programa

  Zadržavamo pravo na promjenu ugovorenih cijena ako je došlo do promjena tečaja ili tarifa prijevoznika. Isto tako zadržavamo pravo izmjene programa.

  9. Prekid putovanja

  Ako klijent prekine boravak prije svršetka putovanja, bez obzira na razlog, ne odobravamo povrat sredstava za neiskorištene usluge.

  10. Ispunjavanje uvjeta predviđenih propisima

  Lovni gost je dužan brinuti se da on osobno, njegove osobne isprave i njegova prtljaga ispunjavaju uvjete predviđene graničnim, carinskim, sanitarnim, monetarnim i drugim administrativnim propisima.

  11. Putno osiguranje

  Svim klijentima nudimo putno osiguranje, osiguranje za slučaj nezgode, kao i osiguranje putne prtljage. • ZANIMLJIVOSTI
  Republika Hrvatska je jedinstven prirodni prostor u kojem je na malom prostoru zastupljena tolika prirodna raznolikost u čudesnom spoju Sredozemlja, Alpa i Panonije. Hrvatska je zemlje bogate lovačke tradicije, atraktivnih lovnih područja i raznolike divljači.

  Hrvatska je jedno od rijetkih mjesta na starom kontinentu, gdje obitavaju sva tri velika europska predatora: medvjed, vuk i ris.

  Lovište Podunavlje-Podravlje je osnovano davne 1697. godine kada je princ Eugen Savojski dobio posjede od cara Leopolda I. Lovište Zelendvor je osnovano 1870. godine kada je grof Marko Bombelles dopremio veću količinu fazanske divljači iz južne Moravske.

2011. Croatia-hunting.com   Fotografije su preuzete iz kataloga poduzeća "Hrvatske šume" te sa stranice agencije "J&P agent" u svezi čega izražavamo posebnu zahvalnost.