Hrvatski English Русский Italiano Español Française
 • O nama

  „Plavo more“ je turistička agencija s višegodišnjim, uspješnim poslovnim renomeom u organizaciji ugodnog i nezaboravnog boravka stranih gostiju u našoj zemlji.

   

  U namjeri da zaokruženom ponudom prikažemo našim gostima sve ljepote i mogućnosti za ugodan boravka, koje pruža naša zemlja, razvili smo ponudu lovnog turizma. Poštujući stoljetnu tradiciju lova u našoj zemlji s posebnim naglaskom na specifičnosti lova u različitim područjima naše zemlje, razvili smo kompletnu ponudu prilagođenu potrebama stranih gostiju, lovaca.

   

  Prvenstveno se trudimo pružiti užitak lova najviše prisutnih vrsta lovne divljači u našoj zemlji. Također organizaciji lova prilazimo s ciljem da gostima omogućimo lov na tradicionalni način, prilagođen svakoj vrsti divljači, posebno. Lovu, u našoj organizaciji, nastojimo dati dimenziju višestoljetne tradicije te suvremene atraktivnosti, koja u svakom segmentu polazi od poštivanja divljači, brige za prirodom i okolišem, kao i potrebe za opuštanjem i lovačkim užitkom.

   

  Lov u našem aranžmanu obuhvaća i mogućnost upoznavanja s povijesnim znamenitostima, prirodnim ljepotama, ljudskim postignućima, te kulinarstvu i svekolikoj zabavi, a sve u cilju promidžbe ljepota naše zemlje.

   

  Naša uloga je da vam omogućimo istinski užitak u lovu u Hrvatskoj, zemlji bogate lovačke tradicije, atraktivnih lovnih područja i raznolike divljači. • ZANIMLJIVOSTI
  Republika Hrvatska je jedinstven prirodni prostor u kojem je na malom prostoru zastupljena tolika prirodna raznolikost u čudesnom spoju Sredozemlja, Alpa i Panonije. Hrvatska je zemlje bogate lovačke tradicije, atraktivnih lovnih područja i raznolike divljači.

  Hrvatska je jedno od rijetkih mjesta na starom kontinentu, gdje obitavaju sva tri velika europska predatora: medvjed, vuk i ris.

  Lovište Podunavlje-Podravlje je osnovano davne 1697. godine kada je princ Eugen Savojski dobio posjede od cara Leopolda I. Lovište Zelendvor je osnovano 1870. godine kada je grof Marko Bombelles dopremio veću količinu fazanske divljači iz južne Moravske.

2011. Croatia-hunting.com   Fotografije su preuzete iz kataloga poduzeća "Hrvatske šume" te sa stranice agencije "J&P agent" u svezi čega izražavamo posebnu zahvalnost.