Hrvatski English Русский Italiano Español Française
 • Lov u Hrvatskoj

  Republika Hrvatska je zemlje bogate lovačke tradicije, atraktivnih lovnih područja i raznolike divljači.

  Suvremeno organizirano lovstvo u Hrvatskoj započinje 1881. god., a do tada je kroz povijest bilo dvojake prirode. Siromašnijem, većinskom i pretežito seljačkom dijelu stanovništva je bilo iznimno važno za svakodnevnu borbu za preživljavanje, budući je predstavljalo značajan izvor hrane, dok je manjem imućnijem, aristokratskom dijelu stanovništva predstavljalo izvor zabave, užitka i potvrde društvenog statusa i značaja.

  1881. god Vlada Kraljevine Hrvatske i Slavonije je svojom odlukom potvrdila tzv. „Pravila“, koje je izradilo „Društvo za  obranu lovstva u kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji“, a već 1882. god. društvo izdaje glasilo „Viestnik prvoga obćega hrvatskog društva za gojenje lova i ribarstva“. I prije navedenih odluka i poteza je bilo dobro organiziranih lovišta, što se uvelike može zahvaliti pojedincima iz tadašnje društvene elite, koji su svojim poimanjem lova doprinosili svekolikom razvoju lovstava u Hrvatskoj.

  Zemljopisni položaj te prirodne značajke Hrvatske, omogućuju lov raznolike divljači na cijelom području zemlje.

  U istočnim, ravničarskim krajevima Hrvatske, Slavoniji i Baranji, moguć je lov na jelena, srnjaka i divlje svinje, te na sitnu, dlakavu i pernatu, divljač. U središnjoj Hrvatskoj je također moguć lova na svu navedenu divljač, dok je na području Like i Gorskog Kotara moguć i lov na medvjeda i tetrijeba. Na području Primorja i Dalmacije posebnu atrakciju predstavlja lov na divokozu i muflona, te na posebne vrste sitne pernate divljači koja obitava na većim nadmorskim visinama, jarebica kamenjarka, grivna i lještarka.

  Za svako od navedenih područja, pored raznolike lovne divljači, specifičan je i način lova, lovni običaji, pasmine lovnih pasa i sl.   • ZANIMLJIVOSTI
  Republika Hrvatska je jedinstven prirodni prostor u kojem je na malom prostoru zastupljena tolika prirodna raznolikost u čudesnom spoju Sredozemlja, Alpa i Panonije. Hrvatska je zemlje bogate lovačke tradicije, atraktivnih lovnih područja i raznolike divljači.

  Hrvatska je jedno od rijetkih mjesta na starom kontinentu, gdje obitavaju sva tri velika europska predatora: medvjed, vuk i ris.

  Lovište Podunavlje-Podravlje je osnovano davne 1697. godine kada je princ Eugen Savojski dobio posjede od cara Leopolda I. Lovište Zelendvor je osnovano 1870. godine kada je grof Marko Bombelles dopremio veću količinu fazanske divljači iz južne Moravske.

2011. Croatia-hunting.com   Fotografije su preuzete iz kataloga poduzeća "Hrvatske šume" te sa stranice agencije "J&P agent" u svezi čega izražavamo posebnu zahvalnost.